Диспансери в България

Телефон: 034 441 916

Адрес: Пазарджик, Болнична 15

Телефон: 054 800032

Адрес: Шумен, ул. Васил Априлов 63