Диспансери в България

Телефон: 0431 62447

Адрес: Казанлък, Маньо Стайнов 11

Телефон: 0361 61627

Адрес: Кърджали, Беломорски 55

Телефон: 034 441 916

Адрес: Пазарджик, Болнична 15