Хижи в България

Телефон: 0888 866 836

Адрес: София, Витоша, местност Алеко

Телефон: 054 801 663

Адрес: Шумен, Христо Ботев 15

Телефон: 02 857 48 58

Адрес: София, Парк Витоша

Телефон: 02 999 12 98

Адрес: София, Парк Витоша

Телефон: 0885 635 949

Адрес: Каблешково, п.ст.Горска хижа

Телефон: 0817 72213

Адрес: Бяла, 11 декември 67

Телефон: 0888 460 617-

Адрес: Сливен, Асеновско дефиле 1