Пазари и базари в България

Телефон: 086 882200

Адрес: Силистра, Шар планина 2

Телефон: 02 983 21 84

Адрес: София, Сливница 168А

Телефон: 038 622301

Адрес: Хасково, България, Централен зеленчуков пазар

Телефон: 0391 61171

Адрес: Димитровград, Ивайло 4

Телефон: 044 622 184

Адрес: Сливен, Цар Симеон 6

Телефон: 02 917 50 11

Адрес: София, Цар Борис III 355

Телефон: 02 9203003

Адрес: София, Илинден Ив.Хаджиенев 33

Телефон: 0559 225 07

Адрес: Карнобат, Хан Аспарух 5

Телефон: 0670 63416

Адрес: Троян, Г.С.Раковски 49

Телефон: 032 623 504

Адрес: Пловдив, Ангел Кънчев 3