Предприемаческа и посредническа дейност в България

АНТАЛ ИНТЕРНЕШЪНАЛ

Телефон: 088 7296288

София, Света Тройца бл. 145

Антал Интернешънъл е глобален лидер в намирането и подбора на персонал в широк професионален спектър от сектори и индустрии. Намиране и подбор на среден и висш ръководен състав и ключови специалисти. Над 130 представителства в над 30 държави.

Телефон: 0361 62688

Адрес: Кърджали, България 53 ет. 2 ап. 3

Телефон: 052 637251

Адрес: Варна, Константин Доганов 30

Телефон: 02 963 43 05

Адрес: София, Изгрев ул. Константин Кисимов 2А

Телефон: 042 630937

Адрес: Стара Загора, Цар Симеон Велики 105