Предприемаческа и посредническа дейност в България

АНТАЛ ИНТЕРНЕШЪНАЛ

Телефон: 088 7296288

София, Света Тройца бл. 145

Антал Интернешънъл е глобален лидер в намирането и подбора на персонал в широк професионален спектър от сектори и индустрии. Намиране и подбор на среден и висш ръководен състав и ключови специалисти. Над 130 представителства в над 30 държави.

Телефон: 0899 965 119

Адрес: Пловдив, бул. Христо Ботев 89 ет. 5 ап. 17

Телефон: 089 9184764

Адрес: Добрич, ул. Оп. Димитър Ковачев

Телефон: 02 9704848

Адрес: София, Опълченска 112А ет. 8