Рециклиране в България

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ

Телефон: 029751925

София, бул. Цариградско шосе 60

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД е първата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки на българския пазар. Постигането на целите за оползотворяване,рециклиране и изграждането на система за разделно събиране в общините са основните й приоритети.

МЕТАЛ ЕКСПРЕС

Телефон: 0884196378

Разград, ул. Перистър 1

Изкупуване на вторични суровини, събиране и обработка. Изкупуване на черни метали, търговия с тях, ламарина, желязо, стружки, цветни метали и сплави, мед, алуминий, месинг, бронз и неръждаема стомана. Демонтиране, разчистване, извозване на отпадъци.

Телефон: 088 6399014

Адрес: Пазарджик, ул. Димчо Дебелянов 50

Телефон: 042 646046

Адрес: Стара Загора, Хаджи Димитър 7

Телефон: 088 8320733

Адрес: Пловдив, ул. Босилек 19

Телефон: 052 502 233

Адрес: Варна, Западна промишлена зона, Феникс реком ІІ

Телефон: 0331 421 74

Адрес: Асеновград, ул. Павел Костов 10

Телефон: 02 4911252

Адрес: София, Кремиковци, Индустриална зона

Телефон: 02 943 40 76

Адрес: София, Бояна ул. Маринковица 2Б

Телефон: 046 681022

Адрес: Ямбол, Ямболен 13