Рециклиране в България

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ

Телефон: 02 9751925

София, бул. Цариградско шосе 60

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД е първата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки на българския пазар. Постигането на целите за оползотворяване,рециклиране и изграждането на система за разделно събиране в общините са основните й приоритети.

МЕТАЛ ЕКСПРЕС

Телефон: 0884196378

Разград, ул. Перистър 1

Изкупуване на вторични суровини, събиране и обработка. Изкупуване на черни метали, търговия с тях, ламарина, желязо, стружки, цветни метали и сплави, мед, алуминий, месинг, бронз и неръждаема стомана. Демонтиране, разчистване, извозване на отпадъци.

Телефон: 046 681022

Адрес: Ямбол, Ямболен 13

Телефон: 02 4265159

Адрес: София, Лозенец ул. Бяла 6

Телефон: 032 638245

Адрес: Царацово, ул. Извън регулация 7

Телефон: 042 646046

Адрес: Стара Загора, Хаджи Димитър 7

Телефон: 044 667289

Адрес: Сливен, Индустриален

Телефон: 088 5021488

Адрес: Добрич, ул. Васил Левски 60

Телефон: 044 667 379

Адрес: Сливен, Русчо Симеонов 11

Телефон: 088 5843516

Адрес: Самоков, Рилски скиор 9