Рециклиране в България

МЕТАЛ ЕКСПРЕС

Телефон: 0884196378

Разград, ул. Перистър 1

Изкупуване на вторични суровини, събиране и обработка. Изкупуване на черни метали, търговия с тях, ламарина, желязо, стружки, цветни метали и сплави, мед, алуминий, месинг, бронз и неръждаема стомана. Демонтиране, разчистване, извозване на отпадъци.

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ

Телефон: 029751925

София, бул. Цариградско шосе 60

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД е първата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки на българския пазар. Постигането на целите за оползотворяване,рециклиране и изграждането на система за разделно събиране в общините са основните й приоритети.

Телефон: 034 448445

Адрес: Пазарджик, Мильо Войвода 18

Телефон: 088 5843516

Адрес: Самоков, Рилски скиор 9

Телефон: 02 4911252

Адрес: София, Кремиковци, Индустриална зона

Телефон: 02 4341710

Адрес: София, Филиповци ул.Банско шосе 13

Телефон: 087 8915391

Адрес: Габрово, Батак 25

Телефон: 088 6399014

Адрес: Пазарджик, ул. Димчо Дебелянов 50

Телефон: 02 8467800

Адрес: София, Бояна ул. Маринковица 2Б

Телефон: 088 8865350

Адрес: Казанлък, ул. Тулово 16