Рециклиране в България

МЕТАЛ ЕКСПРЕС

Телефон: 0884196378

Разград, ул. Перистър 1

Изкупуване на вторични суровини, събиране и обработка. Изкупуване на черни метали, търговия с тях, ламарина, желязо, стружки, цветни метали и сплави, мед, алуминий, месинг, бронз и неръждаема стомана. Демонтиране, разчистване, извозване на отпадъци.

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ

Телефон: 029751925

София, бул. Цариградско шосе 60

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД е първата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки на българския пазар. Постигането на целите за оползотворяване,рециклиране и изграждането на система за разделно събиране в общините са основните й приоритети.

Телефон: 088 5021488

Адрес: Добрич, ул. Васил Левски 60

Телефон: 07133 2694

Адрес: София, Поручик Н.Бончев 8

Телефон: 02 8467800

Адрес: София, Бояна ул. Маринковица 2Б

Телефон: 0898 311225

Адрес: Русе, ул. Отец Паисий 2

Телефон: 088 7727222

Адрес: Дойренци, ул. Тодор Киров 35

Телефон: 088 8865350

Адрес: Казанлък, ул. Тулово 16