Стопански и търговски камари в България

Телефон: 082 825012

Адрес: Русе, Църковна независимост 35

Телефон: 0361 64577

Адрес: Кърджали, Георги Сава Раковски 4