Зъботехнически консумативи и оборудване - магазини в България

ВЕ И ХА БЪЛГАРИЯ

Телефон: 028549565; 028549566

София, ул. Пирин 91 ет. 5, офис 6

Ве и Ха България ЕООД е лидер в производството и разпространението на дентална техника за орална хирургия и стерилизатори. За първи път в света Ве и Ха ЕООД внедрява за първи път в света стерилизуем LED в дентални турбини и накрайници за стоматология

Телефон: 086 831568

Адрес: Силистра, Пром.зона - Хр.Михайлов 10